Flora-inventarisatie

495.00

StumbleUponEmail
SKU: 1211026035-200CM Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Plant4Tuin voert desgewenst floraonderzoek uit in het kader van soortenbescherming of het verkrijgen van ecologische gebiedskennis. We zijn bekwaam in het inventariseren of monitoren van  planten.

Floraonderzoek kan zich toespitsen op bijvoorbeeld een ecocheck in het kader van de Flora- en faunawet of een uitgebreider onderzoek naar de ecologische kwaliteiten van een natuurgebied of omgeving.

Plant4Tuin beschikt over een breed palet aan parate kennis met betrekking tot soortgroepen en past standaard en moderne onderzoeksmethoden toe. Waar nodig wordt innovatie ingezet.