Ecocheck flora – en fauna

275.00

StumbleUponEmail
SKU: 1211026096-300CM Categorie: Tag:

Beschrijving

De ecocheck flora – en fauna is een oriënterend onderzoek. Hierin wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan de natuurwetgeving. Door middel van een veldbezoek wordt beoordeeld welke natuurwaarden verwacht worden in het plangebied. Ook wordt gekeken of de plannen mogelijk een negatief effect hebben op Natura 2000-gebied of de Ecologische Hoofdstructuur. Indien in de buurt van het plangebied beschermde soorten voorkomen kan een vervolgonderzoek noodzakelijk zijn.